Historia OSP

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie

Pierwsza wzmianka o zaistniałym pożarze i wydzielonym pomieszczeniu do przechowywania drabin, bosaków oraz innych sprzętów służących do gaszenia ognia pochodzi z 1813 roku. Budynek ten znajdował się przy ówczesnej szkole niedaleko kościoła. O dokładnej dacie i pierwszych założycielach szonowskiej straży wiemy niewiele ponieważ większość dokumentów zaginęła lub uległa rozproszeniu. U schyłku XIX wieku zakupiono przez gminne Szonów nowoczesną sikawkę, do której zaprzęgano konie napędzana natomiast była siłą ludzkich rąk. W 1930 zakupiono kolejną sikawkę konną, która była do lat 50-tych.

Rok 1945 był przełomowy zarówno dla historii Szonowa jak i straży w lipcu przybywają do wsi ludność z kresów dawnej Rzeczpospolitej, którzy to po wysiedleniu Niemców szybko organizują na nowo życie społeczne we wsi.  Bo już z początkiem 1946 roku zawiązuje się pierwsza polska straż w Szonowie na jej czele staje zarząd, do którego należą:

 

Prezes – Franciszek Czerwiński

Komendant – Jan Krzywelski

Z-ca komendanta Franciszek Such

Sekretarz – Jakub Krzywelski

Skarbnik – Edward Kielański

 

Razem z zarządem OSP Szonów współtworzyli następujący druhowie: Jan Bielak, Stefan Jakimów, Józef Młot, Stanisław Młot (późniejszy komendant gminny), Stanisław Podanowski, Ludwik Szymański, Kazimierz Soroczyński, Michał Krzywelski, Józef Młot, Leon Krukowski, Karol Młot, Jan Kielański, Władysław Orłowski, Mieczysław Wożniak, Tadeusz Omilanowski oraz Jan Wożniak ”był to kilkuletni chłopiec zafascynowany strażą jeździł prawie na wszystkie akcje w nagrodę strażacy ufundowali mu hełm”…

Członkowie wspierający straż: Jan Soroczyński, Kazimierz Filarowski i Jan Jakimów – mieli oni za zadanie w razie pożaru dostarczy parę koni do zaprzęgu sikawki pożarniczej. W zamian byli zwolnieni z tzw. szarwarku (obowiązkowych prac przy budowie, naprawie i odśnieżaniu dróg) również zwolnieni byli z tego obowiązku wszyscy strażacy.

Lata powojenne przyniosły względny rozwój dla nowopowstałej OSP Szonów, jak wspomina jeden z pierwszych druhów Stanisław Miga…”Pierwszy sprzęt zbierano po wsi, w ciasnej poniemieckiej remizie znajdowały się 2 sikawki konne, pierwszą oddano do Pomorzowic natomiast drugą przekazano do Komendy Straży Pożarnej w Głubczycach, gdzie stoi przed jej budynkiem do dziś.” Ówcześni strażacy nie posiadali mundurów, mieli jedynie poniemieckie hełmy pomalowane na czarno z białym orłem na przodzie – pomysłodawcą był druh Edward Cholewa.

W 1958 roku z inicjatywy strażaków, mieszkańców wsi i władz miejscowej Gromadzkiej Rady Narodowej zostaje wybudowana nowa strażnica a komenda powiatowa przydziela z tzw. demobilu auto strażackie firmy Dodge (Dodż) zwaną przez strażaków ”doczką” tzn. z jęz. ros. córeczka.

Pierwszymi kierowcami byli Franciszek Such a potem jego syn Stanisław, Jan Święs, Stanisław Bednarczuk.

30 października 1966 zostaje uroczyście wręczony sztandar dla OSP Szonów. Wręczenia sztandaru dokonuje przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej Michał Krupa w asyście władz powiatowych i wojewódzkich.

Mijały lata chlubnej, ciężkiej choć nie zawsze docenianej pracy w OSP, zmieniały się pokolenia, strażaków-ochotników, których zakładali straż zastępowali ich młodsi druhowie często synowie bądź ich krewni, po śmierci pierwszego prezesa Franciszka Czerwińskiego (1974) w zostaje wybrany nowy zarząd w skład jego wchodzą:

 

Prezes – Tadeusz Omilanowski

Komendant – Stanisław Młot

Za-ca komendanta Stanisław Such

Sekretarz – Jakub Krzywelski

Skarbnik – Stanisław Wdowikowski

Po śmierci Jakuba Krzywelskiego sekretarzem zostaje Emil Biały.

 

30 maja 1975 roku strażacy w Szonowie otrzymują samochód typu Star 25. Nie był on nowy i wymagał kapitalnego remontu bo wcześniej służył on w OSP we Włodzieninie i nie był tam właściwie eksploatowany.

W latach 70-tych. Straż zyskuje nowych członków są nimi: Jan Król, Aleksander Kotwica, Emil Biały, Stanisław Omilanowski, Edward Święs, Zdzisław Szymański, Jerzy Wdowikowski, Jan Krukowski, Henryk Wożniak, Stanisław Gogała, Kazimierz Miga oraz Wiktor i Mirosław Łukasiewicz. Kilka lat później dołączyli do nich: Mariusz Wdowikowski, Jan Kisiński, Jacek Szymański, Zbigniew Wdowikowski, Stanisław Szpilski, Roman Mazurek, Ryszard Małkiewicz, Wiesław Wdowikowski i Roman Omilanowski. Działała w tym czasie również aktywnie żeńska drużyna młodzieżowa do niej należały: Grażyna Bednarczuk, Jolanta Kotwica, Celina Młot, Elżbieta Martyniuk, Danuta Kolhofer, Lucyna Wlizło, Barbara Andruszczyszyn i Dorota Cichoń.

W 1989 roku następuje zmiana zarządu OSP Szonów:

Prezes Jan Król

Naczelnik Jerzy Wdowikowski

Z-cz naczelnika Stanisław Such

Sekretarz Emil Biały

Skarbnik  Stanisław Wdowikowski

Lata 90-te to prawdziwy przełom i rozwoju i dobrej passy dla szonowskiej straży. Rozpoczęła się zakupem w 1990 roku z Zakładów Chemicznych Blachownia najpierw pierwszego samochodu pożarniczego firmy Rosenbauer a następnie Jelcza typu 004, którego wymieniają na drugiego Rosenbauera na podwoziu ”Tatry” ze strażą w Racławicach Śląskich. W pierwszej połowie lat 90-tych. Zostali przyjęci nowi adepci sztuki pożarniczej: Andrzej Kotula, Lesław Kisiński, Dariusz Sojka, Mariusz Kapij, Krzysztof Młot, Tomasz Kapij, Jan Kopiej, Krzysztof Kapij.

Zakup dużych aut pożarniczych spowodował w 1992 roku potrzebę rozbudowania części wjazdowej dwóch garażów. Wybudowano je we własnym zakresie przez strażaków wśród których wyróżnili się Jan Król, Aleksander Kotwica oraz inni.

Rok 1994 następuje częściowa zmiana zarządu:

Prezes Jan Król

Z-ca prezesa Mariusz Wdowikowski

Naczelnik Józef Kapij

Z-ca naczelnika Henryk Wożniak

Sekretarz Emil Biały

Skarbnik Dariusz Król

Kronikarz Andrzej Jerzy Kotula

Gospodarz Mirosław Łukasiewicz

Dzień 6 grudnia 1995 roku okazał się jednym z ważniejszych w dziejach szonowskiej OSP, wtedy to nasza straż weszła do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego KSRG, który zrzesza bardzo dobrze wyszkolone i wyposażone jednostki w naszym kraju. Nadania dokonał komendant rejonowy PSP w Prudniku mł. brygadier Krzysztof Maślankiewicz. W marcu 1996 roku Jan Krzywelski wieloletni komendant współzałożyciel OSP Szonów zostaje odznaczony najwyższym medalem Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce. Warto też wspomnieć, że w momencie nadania uhonorowany należał do straży już 69 lat a swoje pierwsze kroki stawiał w 1925 w Busku na Kresach. 4 Maja 1996 roku o godz.18 w kościele parafialnym odbyło się poświęcenie figury św. Floriana, została ona zakupiona przez strażaków dla uczczenia 50-tej rocznicy założenia polskiej Ochotniczej Straży Pożarnej W Szonowie. Na uroczystość przybyli strażacy z reaktywowanej straży w Klisinie reprezentowanej przez prezesa Piroga i naczelnika Łukasiewicza. 7 Września odbył się festyn połączony z zabawą taneczną z okazji 50 rocznicy.

Fakt że strażak musi być przygotowany na wszelkie zdarzenia doświadczyliśmy w lipcu 1997 nastąpiła wówczas największa w historii powódź, wprawdzie Szonów ze względu na swoje położenia nie był szczególnie dotknięty kataklizmem; we wsi wypompowano wodę z kilkunastu piwnic, studni i innych miejsc. Jednostka nasza działała przez kilka dni i nocy w Dzierżysławicach gdzie działy się rzeczy, które zapadły w pamięci niejednego ochotnika. Rok 2001 był szczególnie udany dla szonowskiej straży, gdyż oprócz wygrania zawodów zarówno gminnych jak i powiatowych doczekaliśmy się generalnej przebudowy remizy. Rozbudowy dokonano na przełomie czerwca i lipca, dlatego teraz można się poszczycić zwiększeniem powierzchni sali, nowymi toaletami oraz tzw. pokojem interwencyjnym. 3 Lata później rozpoczęto starania o zmianie na nowsze auta strażackiego, prezes Jan Król i naczelnik Józef Kapij sprowadzili Jelcz 004.Samochód zakupiono z funduszy członków byłego Kółka Rolniczego w Szonowie, którzy to zrzekli się swoich udziałów w wysokości 10 tyś. Drugim sponsorem była gminna; resztę dotacji dołożono z dotacji z KSRG.

20 stycznia 2006 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano zarząd:

Prezes Jan Król

Z-ca prezesa Mariusz Wdowikowski

Naczelnik Józef Kapij

Z-ca naczelnika Henryk Wożniak

Sekretarz Andrzej Jerzy Kotula

Skarbnik Jan Krukowski

Gospodarz Tomasz Poźniak

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Aleksander Kotwica

Sekretarz Franciszek Burzyński

Członek Jan Kisiński

W 2010 zakupiono za sumę 50 tyś. Auto pożarnicze IVECO o pojemności zbiorniku na wodę 3000 litrów sponsorowane przez Gminę Głogówek.

W październiku 2012 umiera prezes OSP Szonów druh Jan Król starszy ogniomistrz, wieloletni strażak w Zakładach Chemicznych ”Blachownia”, Komendant Miejsko-Gminny. Po uroczystej mszy zostaje pochowany na szonowskim cmentarzu parafialnym w ostatnim pożegnaniu uczestniczyło wielu strażaków. Śmierć prezesa zmusiła do nowych wyborów zarządu, które odbyły się w marcu 2013 roku:

Prezes Józef Kapij

Z-ca prezesa Mariusz Wdowikowski

Naczelnik Jerzy Wdowikowski

Z-cz naczelnika Henryk Wożniak

Sekretarz Andrzej Kotula

Skarbnik Jan Krukowski

 

 

Opr. Andrzej Jerzy Kotula, kwiecień 2013